Satsning på tjänster för tillväxt och innovation

Publicerad 11 jun 2013

Knowit förstärker sitt erbjudande i management-området genom att starta en ny verksamhet fokuserad på att stötta utvalda kunder med att definiera och implementera strategier för tillväxt och affärsinnovation.

– Vårt team har lång erfarenhet som managementkonsulter både i internationella och lokala miljöer, och har också haft roller där de både varit ansvariga för och operativt genomfört projekt för strategisk tillväxt och affärsinnovation hos ledande företag. Denna kombination av framsynthet, insikt, planering och genomförande kommer att tillföra stort värde till såväl Knowits befintliga som framtida kunder, säger Peter Berggren, ansvarig för den nya verksamheten i sin roll som vd för Knowit Business Growth.

Peter Berggren har gedigen erfarenhet inom området tillväxt och affärsinnovation och har verkat i seniora globala positioner på företag som AB Volvo och Hewlett Packard. Exempel på kunder han har arbetat med för att hantera komplexa frågeställningar är BMW, Tetra Pak, Ericsson och ABB.

I dag har Knowit 180 konsulter i management-området, med en bredd av funktionella erbjudanden som väl kompletteras av Knowit Business Growths verksamhet.

Till toppen