Preem tecknar ramavtal med Knowit

Publicerad 07 jul 2014

Sveriges största drivmedelbolag Preem har tecknat ett ramavtal med Knowit om konsulttjänster inom IT-området till Preem. Avtalet löper på tre år, därefter med option på tillsvidareleveranser.

Knowit är en av fåtal leverantörer som fått avtalet. Preem kommer att köpa in en mix av resurskonsulter och projekt.

– Vi är väldigt glada över att Preem valt oss som strategisk tjänsteleverantör. Med avtalet fördjupar vi nu samarbetet och fortsätter att stötta Preems organisation med vår expertis och bredd i tjänsteutbudet med god leveransförmåga, säger Danial Abdali, kundansvarig på Knowit.

PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsärjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2013 var Preems omsättning 89 miljarder SEK.

Till toppen