Oslo kommun valde Knowit

Publicerad 13 jun 2013

Utbildnings- och kompetensenheten i Oslo kommun har tecknat ett nytt ramavtal med Knowit. Avtalet har ett uppskattat värde av 124 miljoner norska kronor. Avtalet har en löptid på tre år, plus en option på ytterligare ett år.

Syftet med upphandlingen är att stödja tjänsteinnehållet för digital interaktion mellan kommunala myndigheter, till och från gemensamma centrala system och till och från externa register och aktörer. I arbetet ingår också skötseln av Oslo kommuns integrationsplattform som är en viktig del av kommunens infrastruktur.

– Vi har valt en leverantör som kommer att ge oss den service vi behöver under den avtalsperioden, säger myndighetens direktör Gerd Robsahm Kjørven i Oslo.

Vid valet av leverantör har Oslo kommun betonat vikten av bred kompetens, leveransförmåga och förståelse för uppgiften, förutom de ekonomiska villkoren i avtalet.

– Oslo kommun är en utmanande och spännande kund som ger bra service till sina invånare. Vi är glada att hjälpa till i arbetet att göra Oslo kommun till en ännu bättre stad att bo i, säger Erik Amundrud, vd för Knowit Objectnet i Oslo.

Knowit har arbetat länge i utveckling och underhåll av systemlösningar i Oslo kommuns verksamheter, myndigheter och distrikt. Avtalet togs i konkurrens med tre andra leverantörer.

Till toppen