Nytt intranät för Statkraft

Publicerad 23 apr 2013

Knowit har fått i uppdrag, värt mer än elva miljoner kronor, att utveckla och förvalta Statkrafts nya intranät och samarbetsplattform. Det nya intranätet utvecklas av Knowit i Göteborg och Oslo. Statkrafts nya intranät lanseras i september 2013. Knowit har även fått uppdraget att förvalta befintligt samarbetsplattform och dess applikationer.

Det nya intranätet ska manifestera The Statkraft Way, koncernens uttryck för värderingar, vision och dess verksamhet. Dessutom ska det förbättra interaktivitet och samarbetet inom Statkraft. Lösningen är centrerad kring sökfunktionen för att organisationen effektivt ska dela med sig av, söka och hitta information. Intranätet ska effektivt stödja medarbetarna i deras dagliga uppgifter genom att ha ett enhetligt användargränssnitt oberoende användare eller arbetsuppgifter. Det ska också tillhandahålla moderna kommunikationsverktyg som är anpassade för verksamheternas behov.

– Vi är så långt mycket nöjda med samarbetet med Knowit. Vi har en god dialog, ett tillitsfullt samarbete och ett bra driv i projektet. Vi upplever en positiv energi i projektet med en bra dialog mellan Statkraft-medarbetare och Knowit-konsulter, säger Tone Dahle, Head of Internal Communication på Statkraft.

– Det nära och öppna samarbetet med Statkraft är en framgångsfaktor i projektet. Jag är mycket glad för det sätt som Statkraft ger oss möjlighet att vara med tidigt och lägga en solid grund samt förtroendet att realisera verksamhetsnytta iterativt, säger Per Johan Andersson,Leveransansvarig, Knowit.

Ett ytterligare mål med Statkrafts nya intranät är att anställda aktivt ska kunna lösa problem tillsammans i säkra och adekvata samarbetsytor. Likt befintligt intranät så ska det nya intranätet på Statkraft användas för att sprida nyheter och information samt att ge tillgång till de 450 applikationer och tjänster som används i det dagliga arbetet på koncernen.

Det nya sökcentrerade intranätet implementeras i EpiServer med SharePoint som samarbetsplattform och med Virtualworks som sökmotor.

Statkraft är ett energibolag ägt av norska staten med 3400 anställda i 20 länder. Statkraft står för drygt 30 procent av Norges energiproduktion och bolaget är största producent i Europa av förnybar energi.

Till toppen