Ny digital plattform för återvinning i elektronikbranschen

Publicerad 30 mar 2017 Amund Brandsrud, Försäljningsdirektör Knowit Experience till vänster och Stig Ervik, VD Norsirk

Norska Norsirk har valt Knowit som samarbetspartner för att bygga en ny digital plattform som ska underlätta och förenkla vardagen för de producenter som tar sitt producentansvar genom Norsirk.

Norsirk är ett rikstäckande producentansvarsföretag som återvinner elprodukter, batterier och emballage via ca 2500 uppsamlingsplatser i Norge.

”Den nya plattformen och kundportalen kommer att effektivisera vardagen för våra kunder. Med den nya lösningen kommer det att bli mer synligt hur producentansvar och återvinningsekonomi hänger samman. Jag är säker på att samarbetet med Knowit kommer att stärka vår konkurrensfördel väsentligt”, säger Norsirks VD Stig Ervik.

Norsirk har idag flera olika affärssystem som används av kunder, leverantörer och Norsirk själva. För att optimera och effektivisera arbetet har Knowit fått uppdraget att utveckla en ny kundportal med arbetsnamnet NorsirkPortalen.

”Målsättningen med den nya portalen är att åstadkomma ett återvinningssystem baserat på den senaste teknologin. Den moderna digitala lösningen kommer vara användarvänlig samtidigt som den kommer att effektivisera och automatisera Norsirks processer. Detta är en mycket spännande kund för oss och vi ser fram emot att kunna leverera en lösning som bidrar till att effektivisera det viktiga arbete som Norsirk gör för miljön”, säger Amund Brandsrud, Försäljningschef inom Knowit Experience.

Norsirk samlar in, miljösanerar och återvinner avfall i enlighet med kundens producentansvar. Genom Avfallsförordningen åläggs företag som importerar eller producerar elektriska och elektroniska produkter, batterier och emballage för den norska marknaden ett ansvar för att finansiera insamling, sortering och bearbetning av avfallet. Norsirk ansvarar för att detta arbete genomförs i enlighet med gällande lagstiftning på uppdrag av sina kunder.

Den nya NorsirkPortalen kommer att integreras med flera offentliga instanser som SSB (Statistisk Sentralbyrå), TAD (Toll- og avgiftsmyndigheten) och EE-registret (Miljömyndigheten). 

Läs gärna mer om Knowits digitala lösningar på knowit..se.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.09.00 den 30 mars 2017.

På bilden: Amund Brandsrud, Försäljningsdirektör Knowit Experience till vänster och Stig Ervik, VD Norsirk.

Till toppen