Kvittningsemission i samband med förvärv

Publicerad 02 nov 2017

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i Knowit AB i samband med betalning av köpeskilling avseende förvärvet av Require AB. Beslutet innebär att 60 214 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 19 139 217 kronor.

Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat Require AB, med tillträdesdag 1 november 2017. Som betalning av förvärvet har styrelsen för Knowit AB beslutat om kvittningsemission riktad till säljarna i Require.

Emissionskursen fastställdes till 141,16 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 8 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före emissionen totalt 19 079 003 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 139 217 st.

Teckning av aktier skedde 1 november och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen