Konsulter i ideellt arbete

Publicerad 30 nov 2015

Konsulter på Knowit har valt att arbeta ideellt på sin fritid. Som en första etapp på ett långsiktigt samarbete med organisation Wonsa - World of no sexual abuse, har Knowit nu levererat del ett i Wonsas digitala arbetsplats. Målsättningen är att skapa en effektivare arbetsplats som inbjuder till kommunikation och samverkan.

Arbetet bedrivs ideellt av ett team bestående av konsulter från kompetensområdet "Collaboration" inom gruppen Design & Digital.

– Inom teamet brinner vi för att skapa digitala arbetsplatser för våra kunder och vår övertygelse är att genom att koppla CSR arbete med aktiviteter direkt länkade till Knowits specialistkompetens och Vision får vi en större effekt i jämförelse med ex bidragsgivande, säger Annelie Friman, en av initiativtagarna till samarbetet på Knowit.

Leveransen innefattar, analys, koncept, design, migrering av infrastruktur till O365 samt utveckling och implementation av SharePoint i molnet.

– Tack underbara Knowit för att ni hjälper oss att göra världen till en bättre plats! Wonsa växer fort och Knowit och dess medarbetare går, med start hösten 2015, in och donerar 500 arbetstimmar för att hjälpa oss att skapa en professionell infrastruktur. Det gör att vi kan kvalitetssäkra våra administrativa system, höja effektiviteten på kliniken och forskningen. Men också göra information mer lättillgänglig för våra medarbetare och volontärer i intranätet. Tack snälla ni!, säger Gita Rajan, grundare av Wonsa.

Wonsa är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar för att nå visionen om en värld utan sexuella övergrepp. Mer information om Wonsa finns på http://www.wonsa.se/sv/.

Till toppen