Knowit växer inom Oracle i Oslo

Publicerad 11 dec 2014

Knowit stärker sin närvaro i Oslo genom att förvärva Dataess AS, ett systemutvecklings- och rådgivningsbolag med fokus på Oracle-teknologi och tjänster baserade på Altinn.

Dataess har 13 medarbetare och i huvudsak kunder inom offentlig sektor i Oslo-området. Syftet med förvärvet är att ta en starkare position på marknaden i Oslo och kunna erbjuda kunderna spetskompetens inom ett nytt tjänsteområde. I och med affären skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt genom rekrytering lokalt.

Tillträde sker i januari 2015. Dataess beräknas redovisa en nettoomsättning på 43 MNOK för 2014 med ett resultat (EBIT) på 1,2 MNOK.

Knowit förvärvar initialt 53 procent av aktierna i Dataess AS kontant. Under de kommande två åren förvärvar Knowit resterande aktier i bolaget fördelat lika över åren. Priset på de kommande successiva aktieförvärven är beroende av Dataess resultat.

– Vi har som ambition att växa mer i Oslo, och med köpet av Dataess kan vi erbjuda ett bredare tjänsteutbud för våra kunder. Det ger oss också bättre förutsättningar för rekrytering och tillväxt, säger Henrik Lie-Nielsen, vd för Knowit Norge AS.

– Vi har samarbetat med Knowit i flera kunduppdrag och vi ser fram mot att få bidra till en fortsatt positiv utveckling och att växa vidare i den miljö som Knowit erbjuder, säger Dataess vd, Bjørn Deverill-Mathisen.

Dataess byter namn till Knowit Dataess och inleder omedelbart samverkan med befintliga Knowit-bolag i Oslo inom försäljning, leverans, rekrytering och administration. Genom förvärvet kommer Knowit-bolagen i Oslo att tillsammans kunna ta större projekt och åtaganden då den gemensamma leveranskapaciteten ökar.

Till toppen