Knowit storsatsar på juridisk byrå inom IT-juridik

Publicerad 28 sep 2017 Knowit Digital Law

Många företag och myndigheter upplever svårigheter att tackla digitaliseringens och informationssamhällets tekniska och legala utmaningar. Sakernas internet (IoT), Artificiell Intelligence (AI), cybersäkerhet och snåriga upphandlingsregler är bara några områden som finns i gränslandet mellan juridik och teknik. Knowit startar därför en rådgivningsbyrå för att långsiktigt och organiserat kunna erbjuda stöd kring de frågor som uppstår i digitaliseringens fotspår.

Knowit Digital Law erbjuder ett unikt stöd till företag när det gäller att anpassa verksamheten till lagar och riktlinjer som följer i digitaliseringens spår. Affärsprocesser digitaliseras och informationsflöden flyttar ut på internet, vilket gör organisationer sårbara. Frågor kring till exempel informationssäkerhet och personlig integritet är både känsliga och komplexa, och kan ge allvarliga konsekvenser i form av såväl böter som skadat rykte och varumärke.

- Det finns en stor efterfrågan på ett mer organiserat stöd i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Därför har vi satt ihop ett team av experter på tekniknära juridik, som också har stor erfarenhet av att driva och implementera projekt ute i företag och organisationer. Vi kan också bidra med kompetens och stöd i frågor kring hur man kan förbereda sig för framtida möjligheter och utmaningar som följer med de nya regelverken, säger Per Wallentin, koncernchef för Knowit.

Ett aktuellt exempel är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen och är en skärpning av personuppgiftsskyddet. Många känner inte till de långtgående konsekvenserna för det egna företaget. Höga krav att klart och tydligt ange vilken fakta de samlar in om personer och hur denna data ska användas kombineras med krav på att redovisa hur länge informationen ska användas och om en tredje part är tänkt att få tillgång till den. En miss kan innebära mycket höga sanktionsavgifter. Många företag och organisationer är osäkra på hur man ska ta sig an de nya regelverken.

- Komplexa rättsutredningar och juridiska råd är ofta svåra att impementera då de blir för abstrakta och saknar verksamhetsförankring. Kunderna lämnas åt sitt öde, varken klokare eller mera skyddade från upplevda hot och risker. De flesta företag behöver en strategi för IT-relaterade frågor som också bottnar i förståelse för den relevanta juridiken, säger koncernchef Per Wallentin.

Knowit Digital Law har byggt ett team med personer som har lång erfarenhet av  juridiskt arbete från företag och myndigheter. Bolaget har en unik branscherfarenhet och expertis från bl a fordonsindustri, IT och telekom, energi, offentlig sektor, försvaret och polisiär verksamhet.

Till toppen