Knowit stärker närvaron i Oslo

Publicerad 20 jun 2013

Knowit stärker sin närvaro i Oslo genom att förvärva Amende AS med 35 medarbetare. Amende är ett systemutvecklings- och rådgivningsföretag med fokus på teknologi från Microsoft. Syftet med förvärvet är att ta en starkare position på marknaden i Oslo och kunna erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud. I och med affären skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt genom rekrytering lokalt.

Tillträde sker i juni 2013. Amende har under 2012 redovisat en nettoomsättning på 53,5 MNOK med ett resultat (EBIT) på 9,5 MNOK.

Knowit förvärvar initialt 55 procent av aktierna i Amende AS kontant. Under de kommande tre åren förvärvar Knowit resterande aktier i bolaget fördelat lika över åren. Priset på de kommande successiva aktieförvärven är beroende av Amendes resultat.

– Amende med kunder främst inom den privata sektorn och med kompetens inom Microsoft kompletterar vår befintliga verksamhet i Oslo perfekt. Bolaget är lönsamt och vi förväntar att förvärvet bidrar till ökad vinst per aktie för Knowit. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att verka nära våra kunder och kunna erbjuda lösningar och specialistkompetens på den lokala marknaden, säger Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv på Knowit.

– Att få vara med och bygga en större verksamhet i Oslo tillsammans med Knowit som vi känner väl sedan flera gemensamma kunduppdrag känns mycket spännande. Vi och Knowit delar många grundläggande värderingar och vi känner att vi tillsammans kommer att skapa en positiv utveckling för både Amende och Knowit, säger Petter Hellevik från Amende.

Amende byter namn till Knowit Amende och inleder omedelbart samverkan med befintliga Knowit-bolag i Oslo inom försäljning, leverans, rekrytering och administration. Genom förvärvet kommer Knowit-bolagen i Oslo att tillsammans kunna ta större projekt och åtaganden då den gemensamma leveranskapaciteten ökar.

Till toppen