Knowit satsar på förändringsledning

Publicerad 06 maj 2013

Knowit stärker sitt erbjudande inom managementområdet genom att starta ett nytt bolag inom förändringsledning. Det nya bolaget, Knowit Transformation Management, breddar och stärker Knowits nuvarande affär genom att fokusera på och tillföra ny strategisk kompetens inom området. Verksamheten kommer också att bistå i andra Knowit-projekt med att säkra att planerade förändringar hos kunden också blir realiserade via produktiva beteendeförändringar. Fredrik Höök blir vd för bolaget.

Den nya verksamheten kommer att för kunders räkning driva formulering och genomförande av transformationer.

– Genom en tydlig analys av kundens nuläge och av kundens önskade position formulerar och bistår vi i transformationsprojekt för att nå ett önskat resultat.

Det som gör oss och vårt erbjudande unikt är förmågan att kombinera strukturkunskap med beteendevetenskap och organisationspsykologi. Det ger oss mätbara resultat och optimal utväxling på initierade förändringar i en organisation, både på team och på individnivå, säger Fredrik Höök, vd för det nya bolaget.

Idag har Knowit idag cirka 180 konsulter inom Managementområdet med erbjudanden inom Affärsutveckling, Produkt och Teknikledning, Upphandling, IT Management, HR Management, Projektledning, Quality Management, IT & Informationssäkerhet, Agil & Lean Organisation, Energy Management, med mera.

Till toppen