Knowit säljer verksamhet i Estland

Publicerad 08 dec 2017

Knowit Estonia har varit en del av Knowit i tio år och är ett lönsamt bolag som nu säljs till ett mindre lokalt bolag, Appnology. Försäljningen ger möjlighet att bli tydligare i strategin att vara en ledande aktör i, framför allt, de nordiska länderna.

- Avyttringen är ett beslut som mognat fram under en tid tillsammans med den nuvarande ledningen i Estland. Vi har gemensamt kommit fram till att bolaget troligen utvecklas bäst i annan regi, säger Johan Strid, affärsområdeschef Knowit Solutions.

- För Knowit innebär försäljningen att vi frigör resurser för att bli ännu starkare på de marknader där vi anser att vi har störst potential att växa och erbjuda lösningar för befintliga och nya kunder. Vi ser att det finns fortsatt stor potential i alla de nordiska länderna, fortsätter Johan Strid.

Ägarskiftet verkställs 1/1 2018. Bolaget kommer även fortsättningsvis att ha ett samarbete med Knowit, framförallt med Knowit i Finland.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen