Knowit ökar resultat, marginal och omsättning

Publicerad 25 okt 2017

Knowit ökade sitt EBITA-resultat med 43,3 procent till 187,1 MSEK för årets första nio månader. Också marginal och omsättning ökade, till 9,6 procent respektive 1 952,3 MSEK. Resultat per aktie ökade till 6,90 SEK.

Inom Knowits tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions, är efterfrågan generellt sett mycket god. Geografiskt skiljer sig efterfrågan åt mellan olika regioner. I Sverige och Norge har efterfrågan under kvartalet varit stark. På den finländska marknaden har efterfrågan fortsatt att förbättras.

- Vi fortsätter att öka resultatet, marginalen och omsättningen i tredje kvartalet, liksom för årets första nio månader. Trots hård konkurrens om nya medarbetare har vi fortsatt anställa konsulter under året, säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit AB.

Under året har Knowit ökat antalet medarbetare med 172 personer. Antalet medarbetare uppgår den 30 september till 2 039 personer.

- Knowit är ett mycket attraktivt val för nya medarbetare och vi ser ett stort inflöde av spontanansökningar i allmänhet liksom för utlysta tjänster. I början av september kunde vi hälsa ett 100-tal nya medarbetare välkomna i vårt introduktionsprogram, säger Per Wallentin.

Knowit har en god spridning av kunder inom ett flertal branscher. Det skapar stabilitet då bolaget inte är beroende av utvecklingen inom en eller ett fåtal branscher. Den högsta andelen av omsättningen kommer från offentlig sektor, industri, handel samt bank och finans.

- Digitaliseringen i samhället går fort och skapar nya värden. Rätt använd bidrar tekniken till en bättre miljö, ökad kontakt mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt att vårt arbete bidrar till ett mänskligt och hållbart samhälle, säger Per Wallentin.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Till toppen