Knowit ny partner med ServiceNow

Publicerad 07 nov 2013

Knowit inleder ett långsiktigt samarbete med ServiceNow för att leverera implementationstjänster inom deras molnbaserade applikationsplattform. Samarbetet innebär att Knowit ytterligare stärker sin leveranskapacitet inom området genom att rekrytera specialister inom området.

I ett första steg har Knowit rekryterat sex nya medarbetare med specialisterna Niklas Östling och Fredrik Jacobsson i spetsen. Parallellt har fem ytterligare medarbetare genomgått utbildning i syfte att certifieras inom ServiceNow.

Målet är att ha en betydande konsultleverans, med över 20 specialister, kring ServiceNows plattform under första halvåret 2014. Redan nu har Knowit fått ett flertal uppdrag med anledning av partnerskapet.

– Vi har ett stark erbjudande inom IT, Design & Digital och Management och vi ser stora fördelar med ServiceNow som ett komplement till samtliga tjänsteområden, säger Anders Fridh på Knowit Consulting i Stockholm. 

IT Service Automation från ServiceNow är en molnbaserad applikationsplattform som ger möjlighet att konsolidera och automatisera processtöd och tjänster för företag och organisationer. Bland företagets kunder märks Facebook, Twitter, Morgan Stanley, American Express och Timberland.

Till toppen