Knowit levererar nytt verksamhetssystem till TLV

Publicerad 03 maj 2012

Knowit har tecknat avtal med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avseende utvecklingen av ett nytt verksamhetsstödjande system. Uppdraget är ett ansvarsåtagande som omfattar kravhantering, projektledning, arkitektur, design, systemutveckling och testning. Leverans av systemet ska ske i december 2012.

TLV är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva om läkemedel, förbrukningsartiklar eller tandvårdsbehandlingar ska subventioneras av samhället och omfattas av högkostnadsskyddet. Det nya verksamhetssystemet ska stödja och effektivisera detta arbete.

Knowit vann den konkurrensutsatta upphandlingen med de högsta poängen i kvalitetsrankingen, bland annat tack vare mycket goda erfarenheter av ansvarsåtaganden och hög kompetens i leveransorganisationen. Knowit har också stor erfarenhet av leverans till offentliga myndigheter, ett segment som 2011 stod för 24 procent av Knowits omsättning.

– Det här är ett verksamhetskritiskt projekt för TLV, vilket gör att projektet känns viktigt både för dem och för oss. Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att bidra till en av de största förändringar som TLV planerar att genomföra under den närmaste tiden, säger Carl Östholm, kundansvarig på Knowit.

Till toppen