Knowit köper gasellföretaget Require

Publicerad 27 okt 2017

Knowit förvärvar Require, ett specialistföretag inom modern kravhantering. Med förvärvet förstärker och breddar Knowit erbjudandet inom Quality assurance, ett område som idag består av drygt 200 medarbetare i Norden. Require finns i Stockholm och Malmö och har 15 medarbetare.

Knowit ser en ökad efterfrågan av tjänster inom kvalitetssäkringsområdet som teststrategier, testledning och kvalitetssäkringsåtaganden. Genom förvärvet av Require kompletteras och förstärks kunderbjudandet ytterligare med tjänster inom modern kravhantering.. Require hjälper idagär flera stora kunder som har höga krav på kravhantering i en agil och snabbrörlig värld. Require erbjuder också utbildningar och konferenser, t ex Kravdagen i Stockholm med över 200 besökare varje år.

- För att ta nästa steg i vår utveckling är det en fördel att vara del av ett större företag med ett bredare erbjudande. Vi har metodiskt scannat av marknaden och fastnat för Knowit som partner. Knowit har redan idag en stark position inom kvalitetssäkring och är framstående inom agil coachning. Våra erbjudanden kompletterar varandra och vi har redan ett pågående samarbete, säger Staffan Melin, VD och medgrundare Require.

- Förvärvet av Require stärker vårt erbjudande inom kvalitetssäkring. Requires styrka i de tidiga faserna på kravsidan är ett område där vi ser en allt större efterfrågan från våra befintliga kunder. Require har byggt en imponerande marknadsposition och har lyckats med ett tydligt och proaktivt samarbete med sina kunder på verksamhetssidan. Detta ligger väl i linjer med Knowits höga ambitioner inom området, säger Johan Strid, Affärsområdeschef Knowit Solutions.

Vårt erbjudande inom kravanalys

Vill du veta hur man skapar en modern och flexibel process för kravanalys, som fungerar ihop med agila metoder och tankar – läs mer här!

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen