Knowit i samarbete med CGI i uppdrag för Trafikverket

Publicerad 23 jan 2014

Knowit har tecknat avtal med CGI om leverans av applikationsförvaltning och systemutveckling till Trafikverket. Uppdraget sker i samarbete med CGI och Trafikverkets egen it-verksamhet. Knowit bidrar med resurser till projekt och förvaltningsuppdrag där Trafikverket initialt leder och fördelar arbetet genom CGI. Avtalet mellan CGI och Trafikverket löper över fyra år med option på ytterligare två plus ett år, och uppgår till ett totalt värde av cirka 1,3 miljarder kronor.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket har 6 500 medarbetare och huvudkontoret är i Borlänge. Leveranserna från Knowit kommer primärt att ske på plats i Borlänge.

– Vi är väldigt glada över att Trafikverket valt denna konstellation som strategisk it-tjänsteleverantör, det stärker oss i vår fortsatta expansion inom ITS och IT inom väg- och järnväg säger B-G Perlström enhetschef på Knowit i Borlänge.

Förutom med Knowit har CGI tecknat avtal med två andra underleverantörer.

Till toppen