Knowit får beställning från Saab

Publicerad 11 sep 2013

Knowit har fått en beställning värd mer än 20 MSEK från Saab avseende kommunikationslösningar inför uppgraderingen av det svenska luftförsvaret.

Beställningen omfattar framtagning av en ny DLP Lv, Data Link Processor, för datakommunikationen mellan de olika enheterna i luftvärnet, en gränsytelikare (GYL LvM) för att kunna testa och simulera luftvärnsenheterna, integration samt utbildning.

– Beställningen stärker vår ställning som leverantör av kommunikationssystem både i Sverige och internationellt. Framtagandet av det nya svenska luftvärnssystemet innebär bland annat att ledningsenheter kan samordnas med Natos taktiska kommunikationslänk (Link 16), säger Mats Thorstenson, VD på Knowit Dataunit.

Arbetet kommer framförallt att genomföras i Stockholm men även i Uppsala och slutleverans kommer att ske under våren 2015.

Till toppen