Knowit etablerar sig i Danmark

Publicerad 21 nov 2012

Knowit fullföljer sin strategi att se på Norden som sin hemmamarknad och etablerar ett dotterbolag i Danmark. Bolagets hemvist är Köpenhamn och startas av Karsten Adelmark och Peter Keller-Andreasen, två danska entreprenörermed stor erfarenhet av att starta och driva IT-konsultföretag i Danmark och Sverige. De kommer att dela på ledarskapet och vd-rollen. Bolaget som startar sin verksamhet den 1 januari 2013. Verksamheten kommer att erbjuda rådgivning och IT-konsulttjänster till styrelse, ledning och IT-avdelning.

– Knowit har som affärsidé att bedriva verksamhet lokalt med ett globalt perspektiv. Till skillnad från andra bolag i konsultområdet förstår Knowit att konsultverksamhet bedrivs nära kunderna och medarbetarna. Det stämmer mycket bra med vår uppfattning om hur konsultverksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, säger Karsten Adelmark.

– Eftersom IT-projekt inte sällan är av strategisk betydelse hamnar ofta frågorna på affärsledningens eller styrelsens bord. Vi ser en möjlighet i att överbygga klyftan mellan teknikfrågorna och de strategiska frågorna genom strategisk rådgivning och att implementera åtgärder för att skapa framgång i kritiska projekt, säger Peter Keller-Andreasen.

Karsten Adelmark kommer från Cybercom i Danmark där han var vd. Han har lång erfarenhet från konsultverksamhet på TietoEnator och Netman samt från Ernst & Young. Peter Keller-Andreasen kommer närmast från en post som COO för Cybercom-koncernen och vd för Cybercom i Sverige. Han har också lång erfarenhet IT-branschen i bolag som Digital Equipment, TietoEnator och Netman.

– Vi har länge tittat på möjligheten att ta en position som ett nordiskt konsultbolag. Men först nu känner vi att vi har rätt förutsättningar med två skickliga entreprenörer ombord. Både Karsten och Peter har stor erfarenhet av att starta och driva lönsamma konsultbolag med bra tillväxt, säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit.

Till toppen