Knowit drar tillbaka utdelningsförslag

Publicerad 31 mar 2020

Mot bakgrund av utvecklingen av COVID-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. I syfte att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning har Knowit AB:s styrelse därför idag beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 6,40 SEK per aktie.

Knowit har en stabil finansiell ställning med god likviditet. Styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet som finns kring i vilken omfattning verksamheten kommer att påverkas av nuvarande situation. Knowits styrelse är av uppfattningen att bolaget är väl positionerat i en marknad som även framåt kommer att karakteriseras av ett stort behov av digitalisering i såväl privat som offentlig sektor.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen