Knowit bjuder in till analytiker- och pressträff

Publicerad 02 feb 2017

Med anledning av offentliggörandet av Knowits bokslutskommuniké för januari - december 2016 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff torsdagen den 9 februari 2017 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits bokslutskommuniké för perioden januari – december 2016. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor.

Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 torsdagen den 9 februari 2017.

Anmälan till Patrik Syrén, telefon 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se, senast onsdagen den 8 februari 2017.

Välkommen!

Till toppen