Knowit belönar innovativt examensarbete

Publicerad 10 apr 2015

Knowit Gävleborgs stipendium för årets innovativa examensarbete för studerande vid Högskolan i Gävle har tilldelats Simon Johansson. Stipendiet, på 34 100 kronor, delas ut av Landshövding Barbro Holmberg vid ett innovationsseminarium på Högskolan i Gävle måndagen den 13 april 2015.

Knowits årligen återkommande stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle ska premiera och stimulera studenter att vidareutveckla sina idéer. Stipendiet utgör en belöning för en god studieprestation. Särskild hänsyn tas till graden av innovation i examensarbetet – inom valfritt ämnesområde.

I år gick priset till Simon Johansson för hans uppsats Creating Digital Photorealistic Material Renders by Observing Physical Material Properties. Arbetet har utförts vid Högskolan i Gävle.

I sitt examensarbete har Simon Johansson visat på stor innovationsförmåga som utgår ifrån höga akademiska meriter, samverkan och att se saker och ting med nya ögon. Han möter därmed stipendiets kriterier på att examensarbete skall vara innovativt, framåtriktande, genomförbart och värdeskapande.

– Genom samverkan med näringslivet skapar vi förutsättningar för innovation i våra utbildningar, i vår forskning och bidrar till studenternas kontakt med näringslivet. För Högskolan är innovation ett prioriterat område, tillsammans med forskning och utbildning. Syftet är att premiera och stimulera idérika studenter att vidareutveckla sina idéer. Det är genom människors utvecklingsdriv som vår framtid skapas och formas, säger Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle.

– Det känns mycket bra att vi ges möjlighet att uppmuntra och stimulera studenterna att vidareutveckla sina idéer. Det kan leda till nya innovationer och med en ökad innovationsförmåga kan vi få fram fler framgångsrika företag, skapa tillväxt i länet och få ett mer hållbart samhälle. Därför är viktigt att vi bygger broar mellan Högskolan och länets företag. Det här är ett bra exempel på det, ett annat är seminarieserien ”Forskarna på slottet” som vi genomfört tillsammans med Högskolan för att skapa en mötesplats för forskare och företagare, säger landshövding Barbro Holmberg.

Till toppen