Knowit belönar innovativa examensarbeten

Publicerad 27 maj 2014

Knowit har instiftat ett årligen återkommande stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Syftet är att premiera och stimulera idérika studenter att vidareutveckla sina idéer. Stipendiet utgör en belöning för en god studieprestation där särskild hänsyn ska tas till ett innovativt examensarbete – inom vilket ämnesområde som helst.

– Vi vill främja ett innovativt tänkande för att möjliggöra utvecklandet av något originellt och principiellt nytt av betydelse. Knowit är ett bolag som jobbar med hög grad av innovation i vår dagliga verksamhet, antingen i vår egen verksamhet eller i våra kunders affär. Stipendiet är en självklar förlängning av vår egen verksamhet, säger Hans Reinikainen, initiativtagare och bolagschef för Knowit Gävleborg.

– Högskolan i Gävle vill arbeta för en hållbar livsmiljö för människan. För att åstadkomma detta är det oerhört viktigt att stödja och uppmuntra nya idéer och innovationer inom såväl utbildning som forskning. Det är genom människors utvecklingsdriv som vår framtid skapas och formas. Vi är mycket stolta över att se ett nytt stipendium som premierar just innovation och ser fram emot ett spännande samarbete med Knowit för att gemensamt finna årets mest innovativa examensarbete, säger Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle.

Stipendieansökan värderas i två steg. I första steget sker en granskning utifrån de akademiska meriterna. Denna granskning resulterar i ett förord som beslutas av stipendiekommittén, som består av akademiker från Högskolan i Gävle och representanter från Knowit. I andra steget sker en granskning utifrån de innovativa kvaliteterna. Denna granskning görs av representant från Knowit i samråd med representant från stipendiekommittén och beaktar fyra olika dimensioner:

Innovativ höjd – grad av nyhetsvärde
Strategisk höjd – grad av framåtriktning
Realistisk höjd – grad av genomförbarhet
Värdeskapande höjd – grad av ekonomiskt-, kulturellt-, socialt-, kvalitativt värde

Stipendiet utdelas varje år i samarbete mellan Knowit och Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle verkar för en hållbar livsmiljö för människan. Vi är ett modernt och utvecklingsinriktat lärosäte med cirka 15 000 studenter. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 500 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Till toppen