Knowit avyttrar Knowit Services i Norge och Sverige

Publicerad 12 dec 2014

Knowit AB har med Candidator AB tecknat avtal om avyttring av Knowit Services med verksamhet i Norge och Sverige. Köpeskillingen, som beräknas uppgå till ca 45 MSEK, erläggs kontant. Transaktionen förväntas få en mindre positiv effekt på rörelseresultatet. Tillträde sker i januari 2015 och slutavräkningen redovisas i Knowits bokslutskommuniké 2014. Avyttringen är en följd av Knowits strategiska utveckling och renodling av verksamheten.

Knowit Services har lång erfarenhet av IT-drift och support. Bolaget har 31 medarbetare i Bergen och Oslo i Norge och i Borlänge i Sverige. Avyttringen inkluderar också ett drygt 50 procentigt ägande i en modern driftshall i Bergen.

– Vi kommer till ett bolag med mycket hög kompetens. Candidator är ett offensivt och välskött bolag med mycket bra ägare. Detta tillsammans ger oss en stark ställning och stora förutsättningar att expandera i Norge och Sverige. Vi skall också fortsätta att arbeta tätt tillsammans med Knowit, säger Lars Solbakken, vd för Knowit Services.

Som en del i affären tecknar parterna ett samarbetsavtal som dels berör gemensamma erbjudanden för den externa marknaden och dels att Candidator kommer att leverera IT-drift och tjänster till Knowit-koncernen i såväl Sverige som Norge.

– 2014 har varit ett år där Candidator vuxit starkt organiskt och vunnit många nya kunder. Till detta lägger vi nu detta förvärv, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att ge våra kunder en mycket bra kundupplevelse. Jag är också förväntansfull inför de möjligheter vi har tillsammans med Knowit-koncernen framåt i både Sverige och Norge. Att vi sedan får Knowit-koncernen som kund och nya medarbetare känns nästan overkligt bra, säger Johan de Verdier, VD för Candidator.

Till toppen