Knowit avyttrar bolag till Stampen

Publicerad 15 jun 2012

Knowit har ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Knowit HT, också kallat Knowit Hello There, till Stampen Media Partner.

Knowit HT bildades 2009 inom Knowit-koncernen och producerar spelmiljöer och storytelling för att skapa kommunikationslösningar. Bolaget har cirka 17 anställda och omsatte 2011 ungefär 13 mkr.

Stampen-gruppen är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor.

Affärsområdet Stampen Media Partner driver koncernens utveckling inom områdena Lifestyle Media, Mobile Media, Experience Media, Outdoor Media och Editorial Media. Stampen Media Partner omsätter 0,7 miljarder kronor med 370 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA, Polen och Kina.

Till toppen