Knowit är Valtoris nya it-tjänsteleverantör

Publicerad 17 dec 2015

Knowit Oy har valts ut av finska Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, som tjänsteleverantör av testning för perioden 2015-2019. Det totala värdet av avtalet uppskattas till 3,6 miljoner euro. Knowits uppdrag är att säkerställa kvalitetssäkring av statliga ICT-tjänster för Valtori.

– Vårt mål är att erbjuda våra kunder ännu mer konkurrenskraftiga och högkvalitativa tjänster. Samarbetet med Knowit kommer att bidra till detta mål. Avtalet vi har undertecknat är ett viktigt steg mot att förbättra kvaliteten hos statliga myndigheter, säger Valtoris enhetschef Tuomo Kouhia.

– Genom detta avtal får statliga myndigheter möjlighet att dra nytta av alla våra tjänster och kunskaper inom kvalitetssäkring, Vi hoppas att vi ska kunna förverkliga denna möjlighet, särskilt när det gäller de viktigaste, mest betydelsefulla statliga tjänsterna. Vi får inte låta kvalitetsfrågor stå i vägen för digitaliseringens snabba utveckling, säger Ville Särmälä, vd på Knowit Oy. 

Tjänsterna offererades i testtjänstekategorin av ramavtalet med Hansel gällande it-konsulttjänster 2015-2019. Utöver testtjänster omfattar Knowits ramavtal med Hansel även kategorin Tjänster och förvaltning kopplade till applikationer och programvara samt kategorin Utveckling och förvaltning av lösningar.

De branschoberoende it-uppgifterna hos omkring åttio statliga enheter och myndigheter kommer att överföras till Valtori under 2014-2015, i enlighet med Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013). Valtori kommer att anställa omkring 1 000 personer inom it-branschen för att fullfölja detta åtagande. Valtori kommer också att få ansvar för omkring 30-35 % av statsförvaltningens it-utgifter.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori, tillhandahåller branschoberoende it-tjänster inom statsförvaltningen. Valtori ansvarar också för upphandling, funktionalitet, förvaltning och utveckling av sådana tjänster. För mer information: www.valtori.fi

Till toppen