Know IT levererar webb till LKAB

Publicerad 07 feb 2012

Know IT i Norrland har fått i uppdrag att utveckla och förvalta LKAB:s globala externwebb. Den nya webbplatsen utvecklas i Sundsvall, Umeå och Luleå. Uppdraget, som är värt mer än fem miljoner kronor, innebär att Know IT i Sundsvall, Umeå och Luleå behöver nyanställa. Know IT har också fått som följdbeställning att utveckla nya webbplatser till dotterbolagen LKAB Fastigheter, LKAB Berg & Betong samt Wassara.

– Det känns fantastiskt bra att den gedigna sattsning vi gjort inom webbområdet resulterat i genomförandet av det här uppdraget. Extra roligt är att vi nu också kommer att nyanställa på alla tre ortern, Sundsvall, Umeå och Luleå, säger Erik Johansson, chef för Know IT:s verksamhet i Norrland.

Målet med uppdraget, som är värt drygt 5 miljoner kronor, är bland annat att stärka LKAB:s varumärke och att attrahera nya medarbetare till bolaget. Rekrytering är en stor fråga för LKAB som behöver anställa 2 personer i snitt per dag fram till år 2015. Den nya webben är en viktig del i denna process. Den ska också spegla LKAB:s världsledande ställning som pelletsleverantör på järnmalmsmarknaden. Lansering av den nya webbplatsen sker i februari 2012.

– Know IT har en hög kompetens och ett förträffligt sätt att samarbeta och kommunicera på. De har en tydlighet vi uppskattar och gjorde en väldigt bra presentation, vi fick ett gott intryck av deras tankar och hur dom jobbar. Deras sätt att arbeta med systemutveckling stämmer helt i linje med hur vi vill ha det. Vi trivs ihop vilket gör att webben blir extra bra. Alla i webbprojektet bidrar med sin erfarenhet och kompetens på ett mycket bra sätt och trots att vi sitter från Kiruna i norr till Stockholm i söder fungerar kommunikationen väldigt bra, säger Leif Boström, Ekonomidirektör LKAB.

Till toppen