Kammarkollegiet tecknar avtal med Knowit

Publicerad 08 apr 2015

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Knowit inom systemutveckling. Avtalet har en löptid på två år, plus en option på ytterligare två år. Avtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt landsting, kommuner och statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt.

Knowit är kvalificerade att genom sekundär konkurrensutsättning leverera inom samtliga områden som avtalen omfattar. Ramavtalet inom systemutveckling omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, Statens inköpscentral uppskattar volymen på ramavtalet till cirka 400 miljoner kronor per år.

Knowit är en av sju leverantörer som får tilldelning.

– Vi har stor erfarenhet av leveranser till offentliga myndigheter. Det är då extra glädjande att Kammarkollegiet ger oss förtroende med två nya ramavtal, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit.

Till toppen