Kammarkollegiet tecknar avtal med Knowit

Publicerad 15 sep 2015

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Knowit inom informations-försörjning som gäller från och med den 10 november. Avtalet har en löptid på två år, plus en option på ytterligare två år. Avtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt landsting, kommuner och statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt.

Knowit är kvalificerade att genom sekundär konkurrensutsättning leverera inom samtliga områden som avtalet omfattar. Ramavtalet inom informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster som används för myndigheters e-förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella., Statens inköpscentral uppskattar volymen på ramavtalet till cirka 400 miljoner kronor per år.

Knowit är en av sju leverantörer som får tilldelning.

– Vi har stor erfarenhet av leveranser till offentlig sektor. Det är då extra glädjande att Kammarkollegiet ger oss förnyat förtroende med detta ramavtal, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit.

Till toppen