Inbjudan till analytiker- och pressträff

Publicerad 31 jan 2014

Med anledning av offentliggörandet av Knowits bokslutskommuniké för januari - december 2013 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff fredagen den 7 februari 2014 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits bokslutskommuniké för perioden januari – december 2013. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor. Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 fredagen den 7 februari 2014.

Anmälan till Patrik Syrén, telefon 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se, senast torsdagen den 6 februari 2013.

Välkommen!

Till toppen