Inbjudan till analytiker- och pressträff

Publicerad 06 feb 2015

Med anledning av offentliggörandet av Knowits bokslutskommuniké för januari - december 2014 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff onsdagen den 11 februari 2015 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits bokslutskommuniké för perioden januari – december 2014. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor. Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 onsdagen den 11 februari 2015.

Anmälan till Patrik Syrén, telefon 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se, senast tisdagen den 10 februari 2015.

Välkommen!

Till toppen