Förslag till styrelse och styrelseordförande

Publicerad 19 mar 2015

Valberedningen föreslår årsstämman den 28 april 2015 att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Camilla Monefeldt Kirstein, Cecilia Lager, Mats Olsson, Jon Risfelt och Pekka Seitola. Ben Wrede har avböjt omval. Nyval föreslås av Liselotte Hägertz Engstam. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

Liselotte Hägertz Engstam har en bakgrund som Nordisk VD för HCL Technologies samt olika chefspositioner inom IBM.  Hon är idag ledamot i och rådgivare till bolag som erbjuder tjänster inom digitala strategier.

Uppgifter om de ledamöter som föreslås till omval finns på knowitgroup.com.

Valberedningen har lagt särskild vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Om stämman följer valberedningens förslag kommer Knowits styrelse bestå av tre kvinnor och fyra män.

Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat företag.

Till toppen