Förslag till styrelse och styrelseordförande

Publicerad 04 feb 2016

Valberedningen föreslår årsstämman den 27 april omval av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Jon Risfelt och Pekka Seitola. Cecilia Lager har avböjt omval. Nyval föreslås av Eva Elmstedt. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

Eva Elmstedt har bakgrund från ledande befattningar inom Nokia Networks och Ericsson. Hon är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Addtech, Gunnebo och Proact.

Uppgifter om de ledamöter som föreslås till omval finns på knowitgroup.com.

Valberedningen har lagt vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Om stämman följer valberedningens förslag är andelen kvinnliga styrelseledamöter oförändrad vid 42 procent.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Samtliga styrelseledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat företag.

Till toppen