Förändring av antal utestående aktier i Knowit AB

Publicerad 30 nov 2017

Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 19 139 217 och aktiekapitalet 19 139 217 kronor, efter den i november genomförda emissionen av 60 214 aktier.

Förändringen under november månad är hänförlig till tidigare kommunicerad emission i samband med erläggande av köpeskilling till säljarna i Require AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 9.00 CET den 30 november 2017.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen