Förändring av antal aktier i Knowit AB

Publicerad 30 dec 2020

Knowit har, enligt tidigare offentliggjord information i samband med förvärvet av Creuna, genomfört en riktad emission av 398 419 aktier i Knowit AB (publ).

Emissionen har resulterat i att antalet aktier har förändrats. Det totala antalet aktier uppgår per den 30 december 2020 till 19 652 179 aktier.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen