Folkhälsokollen, en digital lösning för kunskap om demografi och levnadsvanor

Publicerad 02 maj 2018 Folkhälsokontrollen - ett praktiskt digitalt verktyg.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms Läns Landsting (SLL) har tillsammans med Knowit utvecklat ett digitalt verktyg som på ett enkelt och flexibelt sätt ska sprida kunskap och vara en bas för diskussioner och beslut. Verktyget kommer även att vara tillgängligt för allmänheten och lanseras den 2 maj.

Detta är en vidareutveckling av en tidigare plattform som nu gör det möjligt för beslutsfattare, samhällsplanerare och andra intressentgrupper att snabbt och enkelt få tillgång till stora mängder data om varje kommun och stadsdel. Databasen innehåller information som gör det möjligt att enkelt jämföra och se skillnader i demografi och levnadsvanor på ett transparent sätt.

- Målet med den nya digitala Folkhälsokollen är att öka transparensen och nyttjandegraden av den samlade databasen. Den nya folkhalsokollen.se kommer att skapa värde i planeringen av lokala satsningar i kommunerna inom t ex hälsa och samhällsplanering, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, projektledare för Folkhälsokollen på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

På folkhalsokollen.se kan man få tillgång till data från samtliga länets kommuner och stadsdelar. Här finns jämförelsestatistik på allt ifrån matvanor, motion och alkoholkonsumtion till demografiska fakta och brottsstatistik.

- Kommuner och landsting har tillgång till stora mängder data om sina invånare. Genom utvecklingen av Folkhälsokollen har vi tillsammans med CES utvecklat en datamodell där användaren på ett enkelt sätt får tillgång till informationen, och kan se nya samband som kan ge ett bättre beslutsunderlag. Vi har haft ett samarbete med SLL under flera år och det här har varit ett av de mer spännande projekten där vi kan se direkt samhällsnytta, säger Jens Wintzer, projektansvarig på Knowit.

Den nya folkhalsokollen.se är tillgänglig från den 2 maj på folkhalsokollen.se  

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen