Flexim Security digitaliserar med hjälp av Knowit

Publicerad 15 apr 2016

Säkerhetsföretaget Flexim har valt Knowit till leverantör av progressiva kvalitetssäkringsmetoder. För att ytterligare förbättra kvaliteten i Flexims produktutveckling har Knowit fått i uppdrag att bistå i arbetet med kvalitetssäkring och testning. Samarbetet innebär att Knowits konsulter integreras i Flexims agila processer.

Flexim är en trendsättare inom it-säkerhetssektorn och ett tillväxtföretag inom bekymmersfri säker åtkomstkontroll i Finland. Flexim investerar i utveckling av tjänster och produkter och representanter från olika kundgrupper, experter och visionärer inom säkerhet och IT deltar aktivt i Flexims planeringsprocesser och produkt- och tjänsteutveckling.

-Vi valde Knowit eftersom vi visste att de har gedigen erfarenhet inom kvalitetssäkring och testning. Vi behövde snabba resultat och Knowit hade förmågan att reagera och tillhandahålla de resurser och den expertis som behövdes, inom våra tidsramar och på ett snabbt, flexibelt sätt. Ett av våra partnerkrav var förmågan att sätta i gång direkt, eftersom vi inte hade tid eller resurser för att erbjuda nya projektmedlemmar någon ingående utbildning. Knowit kringgick problemet genom att investera i utbildning under samarbetets första skeden, säger Eljas Saastamoinen, teknikchef på Flexim Security.

Systemfel och brister kan nu identifieras redan i ett tidigt skede av produktutvecklingen och rättelser kan implementeras inom två veckor. Innan man använde kvalitetssäkrings- och testningstjänster från Knowit kunde det ta upp till två månader att åtgärda problem. Tiden som läggs på att åtgärda fel har minskat med 75 procent.

- Projektmedlemmarnas driftighet har varit nyckeln till ett framgångsrikt samarbete, eftersom det inte alltid finns färdiga processer när man utvecklar nånting nytt. Erfarenhet och expertkunskaper inom kvalitetssäkring spelade en viktig roll i vissa skeden av projektet. Det uppstod ett dokumentationsbehov, där Knowit kunde erbjuda ett tydligt mervärde. Processen för att kvalitetssäkra programvaran utvecklades av Knowit och gjorde det möjligt för oss att testa, utveckla och lansera vår nya produkt Safea. Knowits expertkunskaper inom kvalitetssäkring och testning har varit helt avgörande, säger Saastamoinen.

- Det har varit mycket givande att medverka till att digitalisera Flexims organisation genom att skapa en produktutvecklingsmiljö som drar nytta av Sakernas Internet, säger Ville Särmälä, vd på Knowit i Finland.

Till toppen