ESV valde Knowit

Publicerad 25 feb 2014

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ett nytt Statligt ramavtal med Knowit för konsulttjänster inom området personal. Knowit har som enda leverantör fått ramavtal inom detta område. Avtalet gäller till den 30 september 2015, med möjlighet till förlängning i två år med ett år i taget. Därefter kan myndigheterna ha giltiga avropsavtal i ytterligare sex månader.

Avtalet avser uppdrag kring personal- och löneadministrativa processer och omfattar exempelvis framtagning av faktaunderlag, genomförande av utredningar och analyser, framtagning av skriftliga rapporter samt kvalificerad rådgivning. Knowit har en lång erfarenhet av att vara leverantör till offentlig sektor och är leverantörsoberoende inom personal- och löneområdet.

Berättigade avropare är statliga myndigheter, vissa förvaltningar och statliga bolag.

– Att vi har valts som enda leverantör inom personal- och löneområdet är för oss en bekräftelse på att vår profil inom HRM-området är helt unik. Avtalet är en fantastisk möjlighet för oss att utöka affären inom HRM ytterligare, säger Carin Strindmark, affärsansvarig för HRM på Knowit Business Consulting.

– Att anskaffa och införa ett nytt administrativt system i en myndighet är både en utmaning och en möjlighet att genomföra förbättringar i verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att myndigheterna har tillgång till ett kvalificerat stöd i det arbetet, säger Mats Wikström, ESV:s generaldirektör.

Till toppen