Delårsrapport Q2 2017

Publicerad 17 jul 2017

Vi fortsätter att utveckla Knowit på ett positivt sätt och ökar resultat och omsättning under kvartalet med goda marginaler. Dessutom fortsätter vi att framgångsrikt attrahera nya medarbetare. Under halvåret har vi vuxit med fler än 100 medarbetare.

Vi är ett mycket attraktivt val för företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda och för de talanger som vill utvecklas i sin konsultroll. För att lyckas krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster.

HELHETSPERSPEKTIV
Vi fortsätter att utveckla våra affärer i tre affärsområden. Gemensamt erbjuder de ett helhetsperspektiv i lösningar och projekt med höga kundvärden. För mig är det viktigt att de med bra tempo utvecklar nya relevanta kunderbjudanden och säkerställer ett högt resursutnyttjande.

Inom affärsområdet Experience, där vi fokuserar på kundresan, har vi en god resultatutveckling med ökad omsättning, resultat och marginal. Det är ett långsiktigt säljarbete och tidigare effektiviseringar i kombination med en god rekryteringstakt som ligger bakom framgången.

Vårt affärsområde för managementkonsulter Insight går fortsatt bra och under kvartalet har vi investerat i ett nytt bolag i Oslo. Det nya bolaget erbjuder hela affärsområdets kompetens. Rekryteringarna har varit framgångsrika och vi ökar antalet medarbetare. Vi ser en god efterfrågan på managementkonsulter, med förståelse för den tekniska utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande.

Inom vårt affärsområde för systemutveckling, Solutions, har vi en stark utveckling med högre omsättning och ett bra resultat. Marknaden efterfrågar konsulter med förståelse för

kundernas verksamhet och med teknikkompetens i framkant. Också inom Solutions har vi ökat antalet medarbetare, vilket ger en positiv effekt. Rekryteringen i kombination med vår höga effektivitet i allt från försäljning till leverans förstärker den positiva utvecklingen.

POPULÄRASTE FÖRETAGET
Ett konsultföretags viktigaste konkurrensmedel är kompetenta och professionella medarbetare.

Enligt employerbrandingföretaget Universums senaste nordiska undersökning är Knowit det mest populära nordiska konsultbolaget bland it-studenter. Det är självklart något jag är stolt över.

Under sommaren genomför vi skollovsaktiviteter med utbildningar inom programmering och design. Det är eftertraktade dagläger där vi är med och ökar teknikintresset hos unga. Dessa aktiviteter ger också oss massor av energi.

HÅLLBARA, UNIKA VÄRDEN
Rätt använd bidrar digitaliseringen till en bättre miljö, ökad kontakt mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt för mig att vårt arbete bidrar till ett hållbart samhälle.

För oss gäller det att fortsätta hjälpa våra kunder att utvecklas i en snabbrörlig omvärld. Genom att vi besitter en hög strategisk förmåga, stor teknisk kompetens och ett kreativt tänkande skapar vi unika värden för kunder, medarbetare och aktieägare – liksom för samhället i stort.

Per Wallentin, Verkställande direktör och koncernchef

Läs delårsrapporten.

Till toppen