Delårsrapport Q1 2017

Publicerad 25 apr 2017

Den goda utvecklingen för Knowit fortsätter. Vi inleder 2017 lika starkt som vi avslutade 2016 och förbättrar resultat och omsättning inom alla våra tre affärsområden, samtidigt som vi växer med fler medarbetare.

Vi är väl positionerade mot företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda. För att lyckas i den snabba omvälvningen krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster, såväl för oss som för våra kunder.

TRE STARKA AFFÄRSOMRÅDEN
Vi fortsätter att utveckla våra affärer i tre affärsområden som gemensamt erbjuder våra kunder lösningar och projekt med högt värde. För mig är det viktigt att vi håller fortsatt bra tempo att utveckla nya relevanta kunderbjudanden, säkerställa högt resursutnyttjande och att hålla igång effektiviteten i vår organisation.

Inom affärsområdet Experience har vi haft en fortsatt god resultatutveckling med ökad omsättning och resultat. Det är ett långsiktigt säljarbete i kombination med effektiviseringar under tidigare år som ligger bakom framgången.

Vårt affärsområde för managementkonsulter Insight går fortsatt bra med ökad omsättning och resultat. Vi har nu inlett nästa steg med investeringar i rekrytering. Det är viktigt, då vi ser en ökad efterfrågan på managementkonsulter med förståelse för den tekniska utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande.

Inom vårt största affärsområde Solutions, där vi har ökat antalet konsulter, har vi också en stark utveckling med högre omsättning och resultat. Marknaden efterfrågar konsulter med förståelse för kundernas verksamhet och med teknikkompetens i framkant. Detta i kombination med vår höga effektivitet
i allt från försäljning till leverans ligger bakom den positiva utvecklingen.

FLER BÖRJAR JOBBA PÅ KNOWIT
Ett konsultföretags viktigaste konkurrensmedel är sina kompetenta och professionella medarbetare. På Knowit får konsulterna möjlighet att identifiera och utveckla nya erbjudanden på en snabb och föränderliga marknad. Vi attraherar medarbetare som gillar att ta egna initiativ och att tillsammans med kunder se nya lösningar.

Det är ett stort intresse för att jobba på Knowit. Under kvartalet har vi ökat antalet medarbetare med 62 personer.

ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
Digitaliseringen i samhället går fort och skapar nya värden. Rätt använd bidrar tekniken till en bättre miljö, ökad kontakt mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt för mig att vårt arbete bidrar till ett bättre samhälle. Därför har vi antagit visionen att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

VI BLICKAR FRAMÅT
När det går bra är det viktigt att se framåt. För oss gäller det nu att fortsätta hjälpa våra kunder att utvecklas i en allt mer snabbrörlig omvärld. Genom att vi besitter en hög strategisk förmåga, stor teknisk kompetens och ett kreativt tänkande skapar vi unika värden för kunder, medarbetare och aktieägare – liksom för samhället i stort.

Per Wallentin,
Verkställande direktör och koncernchef

Läs delårsrapporten.

Till toppen