Delårsrapport januari-september 2016

Publicerad 25 okt 2016

Vi ser en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Omsättningen ökar. Resultat och marginal följer med. Marknaden är god såväl i Sverige som i Norge och vi ser en viss förbättring av efterfrågan i Finland, där vi har breddat vår kundmarknad med offentlig sektor.

Det främsta skälet till vårt förbättrade resultat är vår förmåga att vara rätt positionerande i den snabba omställningen mot digitalisering som många av våra kunder genomgår, samtidigt som vi ökat vår effektivitet och resursutnyttjande.

FOKUSERING PÅ KUNDERNAS AFFÄRER
Jag är väldigt nöjd med affärsområdet Insight där vi under de senaste åren investerat för tillväxt och nu visar en stark utveckling med ökad omsättning och god marginal. Vi ser en stor efterfrågan på managementkonsulter som förstår den snabba tekniska utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande. Nästa steg blir att öka tillväxten inom området, med bibehållen marginal.

Inom affärsområdet Solutions som är vår kärnverksamhet inom it-konsulting har vi en stark efterfrågan vilket lett till ökad debitering. Vi kan mycket om kundens verksamhet vilket gör att vi bidrar till högt affärsvärde i våra kundprojekt. Vi har jobbat hårt med att bli mer effektiva i såväl försäljning som leverans.

Inom vårt tredje affärsområde Experience behöver vi förbättra våra marginaler. Vi har effektiviserat mindre lönsamma verksamheter i Jönköping och Stavanger samtidigt som vi fusionerat sju bolag till två i Norge. Detta tar självklart kraft och energi. Arbetet har gått enligt plan och jag ser redan att vi har mer energi och större fokus på att utveckla våra kunder.

HÖG POTENTIAL FÖR MEDARBETARTILLVÄXT
Knowit växer genom att vi tillsammans med våra skickliga medarbetare utvecklar nya erbjudanden på en snabb och föränderlig marknad. Vår profil som entreprenöriella, snabba och decentraliserade attraherar medarbetare som gillar att ta egna initiativ och att tillsammans med våra kunder hitta nya lösningar.

I den senaste undersökningen från Universum ligger vi fortsatt bland de främsta konsultbolagen när itstudenter rankar sin idealarbetsgivare.

DIGITALISERINGEN GÖR LIVET LÄTTARE
Digitaliseringen ökar runt omkring oss hela tiden och skapar nya värden till våra kunders verksamhet. Ett område där vi nu har flera initiativ på gång är robotisering av tjänsteproduktion, ett spännande område som i grunden kommer förändra flera av våra kunders verksamheter.

Inom offentlig sektor, där vi har en mycket stark position, bidrar digitaliseringen till stora samhällsvinster och nytta för oss som medborgare genom att skapa en effektivare administration och kortare handläggningstider. Jag är stolt över att vårt arbete bidrar ett bättre samhälle, enklare liv för oss som enskilda och effektivare myndighetskontakter för företag.

RÄTT POSITION FÖR FORTSATT FRAMGÅNG
Vi är väl positionerade mot företag och myndigheter som har digitalisering högt upp på sin agenda. För att lyckas i den snabba omvälvningen krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster. Genom att vi besitter hög kompetens inom teknik och affärer samt finns nära våra kunder geografiskt och kulturellt skapar vi unika värden för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Per Wallentin,
Verkställande direktör och koncernchef

Läs delårsrapporten.

Till toppen