Delårsrapport januari-september 2015

Publicerad 22 okt 2015

Digitaliseringen av samhället, som gör att människor, produkter och organisationer kan kommunicera med varandra på nya sätt, skapar möjligheter för nya affärer och ökad konkurrenskraft. Med över 25 års erfarenhet av it, strategi och kreativitet skapar vi värden för våra kunder. Sedan Knowits etablering har vi samlat på oss en imponerande kunskaps- och referensbank från en mängd olika branscher, bland annat bank och finans, handel, industri, offentlig sektor och telekom.

Positiv utveckling
Under årets första nio månader har vi ökat resultatet, omsättningen och marginalen jämfört med motsvarande period föregående år. I Norge och Sverige fortsätter vi att växa. Under året har vi ökat antalet anställda med 26 medarbetare. Den svenska verksamheten har en positiv utveckling. I Norge är den stabil.

I Finland har vi ökad omsättning med ett positivt resultat och högre marginal. Detta trots att marknaden är fortsatt svag med låg efterfrågan och hög konkurrens. Vi har under kvartalet fortsatt att öka vår affär inom offentlig sektor, bland annat genom att ta ytterligare ramavtal.

Vi har tillsammans med vår norska kund Norad tilldelats Farmandpriset för bästa sajt för en offentlig organisation. Kommunikationssajten Expertvalet.se har utnämnt vår blogg knowit.se till en av det mest inspirerande bloggarna för näringslivet. Och Universum har i Karriärguiden åter rankat Knowit som en av de mest attraktiva arbetsplatserna såväl i Norge som i Sverige.

Ständig förbättring
Vi fortsätter vår strategi att satsa där det finns möjligheter och vidtar åtgärder där utvecklingen är svag. Under kvartalet har vi slutfört likvideringen av vår tidigare avvecklade verksamhet i St. Petersburg. I Stockholm ar vi integrerat två bolag inom it-förvaltning och minskat verhead. Vi har också startat en verksamhet inom e-handelslösningar i Malmö, vi ser en ökad efterfrågan inom området.

Digitalisering och innovation
Digitalisering och globalisering förändrar ständigt spelplanen. Snabbhet och innovation är idag avgörande för företags och organisationers framgång. Innovation är inte längre en angelägenhet för några få utan kräver nytänkande ledare, nya processer och en kultur som stöder innovation i alla delar av organisationen.

I oktober samlade vi 200 kunder och partners för en innovationskonferens i Stockholm. Några av världens mest framstående auktoriteter inom innovation och ledarskap, bland annat Nathan Furr, professor på INSEAD i Paris och Darren Mowry, Head of Amazon Web Services, och Knowits egna experter diskuterade med deltagarna om hur de och deras företag på bästa sätt ska möta utmaningarna med samhällets digitalisering.

På Knowit är vi 1 100 specialister inom it, 500 inom design och digital, samt 200 managementkonsulter. Vår förmåga att förstå våra kunders verksamhet i kombination med att erbjuda tjänster i gränssnittet mellan teknik, design och verksamhetsstyrning ger oss affärer i den del av marknaden som växer snabbast. Tillsammans tar vi vårt ansvar för att utveckla våra kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten.

Till toppen