Delårsrapport januari-september 2013

Publicerad 23 okt 2013

Under kvartalet har vi ökat resultatet per aktie. Bakom det ligger ett hårt arbete på en tuff marknad. Det är också en effekt av de senaste årens fokusering på organisk tillväxt i stället för en förvärvsdriven. Resultat per aktie är ett av de viktigaste målen för oss. Vi har även förbättrat vårt kassaflöde. De åtgärder vi vidtagit har gett gott resultat.

Efterfrågan har varit i nivå med tidigare kvartal, men uppvisar stora skillnader mellan olika geografier och erbjudanden. Vår strategi är att utvecklas och expandera inom områden som visar god efterfrågan och att snabbt ställa om vår verksamhet efter marknadens behov. Utvecklingen under det tredje kvartalet har varit positiv för Knowit.

Marknad
På den norska marknaden har vi ökat både omsättning och resultat. Den finländska marknaden har däremot försvagats ytterligare under kvartalet. I Sverige är marknaden oförändrad. På de tuffa lokala marknaderna i Göteborg och Malmö har vi förbättrat resultatet.

Förmåga att möta nya behov
Under kvartalet har vi fortsatt att öka vår affär inom verksamhetsområdena Management och
Design & Digital. Det är en del av vår strategi att skapa tillväxt inom mer kvalificerade tjänsteområden. Vi ser att teknikutvecklingen i kombination med ändrade kundbeteenden ställer nya krav på oss som leverantör.

Efterfrågan på mer kvalificerade tjänster är tydligast inom vårt verksamhetsområde IT. Där ökar vi leveransen bland annat på tjänster inom integration av olika system. Genom vår förmåga att anpassa verksamheten till efterfrågan har vi fortsatt att ta marknadsandelar.

Goda förutsättningar
Vår geografiska närvaro på många lokala marknader och inom olika kundbranscher i kombination med vår förändringsförmåga ger oss en stark position också i tuffa tider. Det är min övertygelse att Knowit, på dagens svårbedömda marknad, har bra förutsättningar för en fortsatt god lönsamhet under tillväxt.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten här.

Till toppen