Delårsrapport januari-september 2012

Publicerad 23 okt 2012

Det tredje kvartalet är det svagaste i en konsultverksamhet. Semestermånaderna juli och augusti leder till en lägre aktivitet på marknaden vilket ger genomslag i omsättningssiffrorna. Men vi har också märkt tecken på en något försvagad efterfrågan, först och främst i Sverige och Finland. Den norska marknaden visar fortsatt stabilitet och styrka.

Samtidigt ser vi nya möjligheter i och med att vissa kunder förändrar inriktning på sina projekt. Under kvartalet har vi därför startat ett bolag för strategisk rådgivning inom e-handel och i oktober startade vi ett bolag för managementkonsulttjänster inom energisektorn.

Som vi konstaterade i förra rapporten så har de bolag som vi startat eller förvärvat under senaste året bidragit positivt till omsättningen och resultatet. Start-ups har visat sig vara ett effektivt och säkert sätt att bygga ut vår verksamhet, även om det i många fall tar lite längre tid jämfört med förvärv. Vi räknar med att starta ytterligare tre nya verksamheter innan årsskiftet.  

Omsättning och resultat
Trots färre antal arbetsdagar har vi ökat omsättningen med 2,1 procent under årets första nio månader. Kalendereffekten i kombination med tuffare marknad i framförallt Finland och Sverige påverkar resultatet negativt.

Lönsamhet i fokus
Knowits viktigaste finansiella mål är att vinst per aktie ska öka i paritet med målet för rörelsemarginal och omsättningstillväxt. Dessa mål styr effektivt vår verksamhet och sätter de bolag i koncernen som underpresterar i fokus. Vårt arbete med en gemensam varumärkesplattform samt interna processer kring försäljning och organisation drivs helt med syfte att öka vår externa och interna effektivitet, såsom att minska försäljningskostnader och ytterligare stärka vår förmåga att leverera.

De projekt som vi under året investerat i avseende IT-system och varumärkesplattform avslutas nu efter hand. När det gäller IT-projekten har vi bland annat lanserat en ny samarbetsportal och genomfört flytt av vårt mailsystem till molnet.

Framtiden
Just nu känns det osäkert att bedöma hur efterfrågan kommer att påverkas av konjunkturutvecklingen. Men det är min övertygelse att Knowit, med sin geografiska närvaro på många lokala marknader i kombination med spridningen mellan olika segment och branscher, har goda förutsättningar för en långsiktig fortsatt tillväxt under lönsamhet.

 


Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

 Läs hela rapporten

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen