Delårsrapport januari-mars 2016

Publicerad 27 apr 2016

Knowit har 25 års erfarenhet av innovation, nytänkande och entreprenörskap. Företagets utveckling speglar både en ständig nyfikenhet och en stark handlingsförmåga inför varje teknikskifte – från ADB och www till dagens stora digitaliseringstrend och Sakernas Internet.

Vi fortsätter att utveckla våra kunders affärer och oss själva genom tre starka affärsområden med erfarna kommunikationsexperter, managementkonsulter och itspecialister. Tillsammans erbjuder vi tjänster i gränssnittet mellan design, verksamhetsstyrning och teknik. Strategin matchar kundernas inköpsmönster, där många affärer initieras av de marknadsnära funktionerna istället för av it-avdelningen.

FORTSATT POSITIV UTVECKLING
Under det första kvartalet har vi förbättrat resultat och marginal med fortsatt god omsättningstillväxt. Affärsområde Knowit Solutions går bra och vi fortsätter att växa, i alla regioner. Inom Knowit Experience minskar vi omsättning och resultat, bland annat beroende på den svagare norska kronan. Inom Knowit Insight med verksamhet huvudsakligen i Sverige fortsätter vi att stärka resultat, marginal och omsättning.

ETT KUNDORIENTERAT KNOWIT
För att ständigt förbättra vår leverans och kundfokus arbetar vi varje dag med att öka vår effektivitet. Under kvartalet har vi i Norge inlett en fusion av sju bolag till två. Vi ökar vår gemensamma leveransförmåga och får lägre kostnader. På så sätt skapar vi en vass, effektiv och tydligt kundorienterad verksamhet.

STARKT VARUMÄRKE
Än en gång har Knowit utsetts till det mest attraktiva svenska konsultbolaget när universitets- och högskolestudenter listar de mest populära arbetsgivarna.

Att vara attraktiv på rekryteringsmarknaden och ha ett starkt arbetsgivarmärke är viktigare än någonsin.

Våra utmaningar ligger i att rekrytera rätt människor till våra intressanta uppdrag. Då känner jag tacksamhet och trygghet med att vi tillhör de företag som år efter år kommer högt upp i varumärkes och arbetsgivarmärkesundersökningar.

Vi uppmärksammades också i den norska tävlingen Guldtaggen i april med två guld för vår betalapp Vipps, utvecklad för DNB. Det visar att Knowit i sann mening är ett bolag med spetskompetens inom kreativitet, strategi och itutveckling.

INNOVATION OCH FÖRBÄTTRING
Digitaliseringen bidrar till att öka tillgängligheten och effektiviteten, både hos företag och hos offentlig förvaltning, samt bidrar även till en enklare vardag för oss människor. Den nya tekniken är numera integrerad i våra kunders kärnverksamhet. Förändringstrycket är påtagligt då gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala affärskoncept utmanar företagen.

Vi på Knowit förstår digitalisering och har förmåga att utveckla våra kunders affärer genom att kombinera kompetenser från våra tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Vi är 500 kommunikationsexperter inom Experience, 200 managementkonsulter inom Insight, samt 1 100 it-specialister inom Solutions.

Med vår förmåga att sätta oss in i och förstå våra kunders verksamhet, i kombination med att erbjuda tjänster i gränssnittet mellan teknik, design och verksamhetsstyrning, tar vi affärer i den del av marknaden som växer snabbast. Tillsammans utvecklar vi våra kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet i Knowit.

Per Wallentin
verkställande direktör

Läs delårsrapporten.

Till toppen