Delårsrapport januari-mars 2015

Publicerad 28 apr 2015

Vi inleder 2015 med att öka omsättning jämfört med motsvarande kvartal 2014. Resultatet för första kvartalet påverkas av en positiv engångseffekt från försäljningen av Knowit Services. Det underliggande resultatet ligger i nivå med föregående år, trots färre debiterbara timmar i kvartalet.

Efterfrågan är i nivå med tidigare kvartal. Den är stark i Norge, stabil i Sverige och fortsatt svag i Finland. Verksamheten i Sverige fortsätter den positiva utvecklingen från föregående kvartal, med ökad omsättning och resultat. I Norge har vi ännu inte fått full effekt av de nyförvärvade bolagen, även om omsättningen ökat. Det är extra glädjande att vår verksamhet i Finland kraftigt förbättrat resultatet och visar ett positivt resultat.

För att öka mervärdet för våra kunder har vi stärkt samarbetet mellan våra specialistbolag inom design & digital, managementkonsulting och it-tjänster. Det ger effektivare leveranser och ökad kompetensöverföring inom alla erbjudandeområden.

Högre effektivitet
Vi utvecklar Knowit genom att satsa där vi ser en positiv trend i kombination med att genomföra åtgärder där verksamheten visar svag utveckling. Under första kvartalet har vi etablerat verksamhet inom beslutsstöd i Köpenhamn och inom molntjänster i Stockholm.

Vi har tagit beslut om avveckling av vårt bolag i Västerås, Knowit Mälardalen, som har en svag lönsamhet. Avvecklingen sker under 2015 och kunderna erbjuds leverans från andra Knowit-bolag.

Gott betyg
Det blir allt viktigare för företag att ta ansvar för sin påverkan i samhället. Såväl kunder som medarbetare förväntar sig att vi uppträder ansvarsfullt i frågor som rör miljö, arbetsförhållanden och etik. Knowit har deltagit i en stor leverantörsutvärdering av vårt sociala ansvar. Glädjande är att vi fick mycket höga betyg inom miljöområdet och låg över medel inom de andra områdena.

Knowit fortsätter vara ett av de mest populära konsultföretagen bland it-studenter i Norden. Årets undersökningar från Universum, där svenska och norska it-studenter rankar sina favoritarbetsgivare, visar att vi har ett mycket starkt arbetsgivarmärke. Åter är vi ett av de populäraste företagen med endast ett par internationella konsultföretag före oss. Knowit
är känt som en bra arbetsplats som ger varje medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en miljö med hög kompetens och stimulerande uppdrag. Det är så vi attraherar de bästa medarbetarna.

25 år av utveckling
Knowit har i år varit verksamt i 25 år. Bolaget etablerades den 1 april 1990 med tre medarbetare. Då talade väldigt få om it. Det var ADB som var det gängse begreppet. I dag är vi över 1800 medarbetare i sex länder och begreppet ADB är något som hör hemma i Antikrundan. Från början satsade Knowit på att bygga ett företag med hög kompetens, korta beslutsvägar och ständig utveckling. Det är det som är vår historia, vår nutid och vår framtid.

Vi har idag 1 200 specialister inom it, 450 inom design & digital som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och webblösningar samt 200 managementkonsulter. Deras förmåga att förstå kundernas verksamhet samt våra erbjudanden i gränssnittet mellan teknik, design och verksamhetsstyrning ger oss affärer i den del av marknaden som växer snabbast.

Knowit verkar på en marknad i ständig utveckling med nya inköpsmönster, en förändrad konkurrenssituation och en ökad teknikmognad. Djup specialistkompetens, förståelse för våra kunders verksamhet och behov ger oss goda förutsättningar för fortsatt framgång. Tillsammans tar vi vårt ansvar för att utveckla våra kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet. Det gör att framtiden ter sig lovande för Knowit.

Per Wallentin,
verkställande direktör och koncernchef

Läs delårsrapporten.

Till toppen