Delårsrapport januari-mars 2014

Publicerad 29 apr 2014

Knowit inleder 2014 med att öka omsättning, resultat och marginal jämfört med motsvarande kvartal 2013. Också vinsten per aktie steg under kvartalet. Bakom detta ligger det ett hårt arbete med att öka lönsamheten i bolaget. Det är glädjande att verksamheterna i Göteborg och Malmö, där vi under 2013 vidtagit åtgärder, uppvisar de största förbättringarna.

Vårt sätt att snabbt genomföra åtgärder där verksamheten visar svag utveckling i kombination med att satsa på de som har en positiv trend är ett effektivt sätt att utveckla Knowit. Vår struktur med specialiserade bolag på lokala marknader gör att vi både kan fånga efterfrågan där den dyker upp och samtidigt snabbt anpassa oss efter förändringar.

Marknad med skillnader

Efterfrågan är i nivå med tidigare kvartal, men uppvisar stora skillnader mellan olika geografiska marknader och erbjudanden. Den norska marknaden är fortsatt stark. I Finland har den försvagats ytterligare med prispress och hård konkurrens. I Sverige är marknaden fortsatt relativt stabil. Även om det finns tecken på en ökad efterfrågan, har den inte slagit igenom ännu.

I Finland har vi fortsatt att anpassa organisationen till en vikande efterfrågan. Det innebär att vi ytterligare minskar antalet medarbetare, genomför en offensiv försäljningskampanj samt utvecklar vår kompetens inom vissa områden för att bättre matcha efterfrågan. Vi väntar inte på att marknaden ska bli bättre, utan vi jobbar hela tiden på att vara bättre än marknaden.

Populär arbetsplats

Knowit har under senare år varit ett av de mest populära konsultföretagen bland it-studenter. I Universums undersökning där svenska it-studenter rankar sina favoritarbetsgivare inom konsultsektorn har vi endast ett par internationella konsultföretag före oss. I Norge är vi nya på listan över de mest populära arbetsgivarna. Knowit är känt som en bra arbetsplats som ger varje medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en miljö med hög kompetens och stimulerande uppdrag.

Nya köpbeteenden

Vi är 1 800 specialister fördelat på 1 200 inom it, 400 inom design & digital (som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och webblösningar) samt 200 managementkonsulter. Deras förmåga att förstå kundernas verksamhet samt våra erbjudanden av innovativa lösningar i gränssnittet mellan teknik, design och verksamhetsstyrning ger oss goda möjligheter att ta affärer i den del av marknaden som växer snabbast.

Teknikutvecklingen i kombination med ändrade kundbeteenden skapar nya inköpsmönster. Allt oftare är det verksamhetsavdelningar hos kunden, och inte it-avdelningar, som är beställare av tjänster. Det bidrar till att flytta fokus från teknik till funktion. Vi fortsätter att öka vår affär inom mer kvalificerade tjänsteområden. Vår geografiska spridning i kombination med stor förståelse för kundens affär gör framtiden lovande för Knowit.

Per Wallentin, verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten

Till toppen