Delårsrapport januari-mars 2013

Publicerad 25 apr 2013

Den övergripande efterfrågan i det första kvartalet ligger i nivå med den i fjärde kvartalet 2012. Vi ser en fortsatt snabb teknisk utveckling och ett stort förändringstryck hos våra kunder. Men trots det fortsätter inköpsbesluten att ta lång tid, vilket håller tillbaka efterfrågan. Men bilden är inte enhetlig.

Vår verksamhet är spridd på en rad olika lokala marknader, vilket är en stor styrka för oss och våra kunder. De lokala marknaderna med god efterfrågan kompenserar för de som är svaga. Vi har till exempel god efterfrågan i Stockholmsregionen, liksom på de lokala marknaderna utanför storstadsregionerna i Sverige, och i hela Norge. Utmaningarna för oss finns på våra marknader i Finland, Göteborg och Malmö. Där är kunderna, liksom tidigare, försiktiga med nybeställningar.

För att ta till vara de möjligheter som finns har vi intensifierat vårt kundsamarbete. Vår styrka att känna våra kunder väl ger oss möjlighet att tillföra kompetens i uppdrag från flera olika dotterbolag. På så sätt ökar vi kundernas möjligheter att få ut det bästa i varje projekt. Samtidigt optimerar vi vår egen lönsamhet. Precis detta, att skapa dubbel lönsamhet så att kundens ökade effektivitet också ger Knowit potential att utveckla sitt erbjudande, är kärnan i hela vår affärsmodell. Ett exempel är vår verksamhet i Göteborg som i samarbete med våra norska enheter levererar tjänster på den norska marknaden. Ett av uppdragen är att Knowit i Göteborg tillsammans med Knowit i Oslo utvecklar och förvaltar norska Statkrafts nya intranät och samarbetsplattform.

Entreprenörskap effektivt
Att starta bolag tillsammans med skickliga entreprenörer är ett effektivt sätt för oss att utvidga vår verksamhet inom nya områden, såväl kompetensmässigt som geografiskt. Vårt infrastrukturbolag i Malmö, som startades under 2012, arbetar bland annat med kunder på den nationella energimarknaden. En marknad som står inför stora förändringar vilket ger nya möjligheter för oss att bidra med kundvärde. Vår försäljning till energisektorn har också fördubblats under kvartalet. Det har till stor del skett tack vare uppstarterna av infrastrukturbolaget och vårt bolag inom ”energy management”.

I januari startade vi Knowit Danmark tillsammans med två skickliga entreprenörer. De har god kunskap om nordisk företagskultur och har en erkänd förmåga att leverera bra resultat på den danska marknaden. Vi har redan vuxit till fem medarbetare med ett flertal kunduppdrag.

Populär arbetsplats
Att växa organiskt är viktigt och ligger i linje med vår strategi. Under det första kvartalet har vi vuxit med drygt 40 nya medarbetare netto på marknader med god efterfrågan. Att våga satsa där vi har en god utveckling är viktigt.

Det är glädjande att vårt arbete att stärka vår position som attraktiv arbetsgivare är framgångsrikt. När unga yrkesverksamma inom IT svarar på vilka företag som de helst vill skicka sitt CV till kommer Knowit i topp av alla företag. Det visar den årliga undersökningen Career Index, som genomförs av kommunikations- och employer branding företaget Communication. När motsvarande undersökning genomfördes bland IT-studenter blev Knowit rankad som näst mest intressanta företag.

Stabil affär
Vårt resultat ligger i nivå med sista kvartalet 2012. Detta visar att Knowits struktur med stor spridning över såväl geografi som bransch ger oss en stabil affär. Vårt viktigaste mål är vinst per aktie och således är marginal och resultat i fokus. Vår koncernstruktur med operativa dotterbolag gör att vi snabbt ser vilka enheter som inte presterar och kan sätta in åtgärder. På samma sätt ser vi vilka som går bra och kan arbeta på att ytterligare förbättra utvecklingen, både för våra kunder och för oss som bolag.

Det är fortsatt svårt att bedöma konjunkturutvecklingen och hur den påverkar efterfrågan i vår bransch. Men vi sitter inte och väntar på den dag då marknaden blir bättre. Vi arbetar ständigt på att vara bättre än marknaden. Vi tar de möjligheter till framgång som finns för våra kunder och därmed oss. Det ger goda förutsättningar för att lönsamheten åter kommer att öka och bidra till en god resultatutveckling för Knowit.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef


Läs delårsrapporten

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen