Delårsrapport januari-juni 2015

Publicerad 17 jul 2015

Ökat resultat Ökad marginal Ökad omsättning

Vi ser förbättrat resultat och ökad omsättning inom alla våra erbjudandeområden, design och digital, managementkonsulting och it. Knowit skapar unika kundvärden inom den allt snabbare digitaliseringen genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från alla erbjudandeområden. Det är förmågan att kombinera dessa olika kompetenser som skiljer ut oss från andra konsultbolag.

Nöjda kunder
Knowit har en lång historia som kännetecknas av hög kompetens, korta beslutsvägar och ständig utveckling. Det är en viktig del i vår förmåga att leverera kvalitet. I Radars årliga rapport »it-leverantörskvalitet Sverige« om kundnöjdhet och upplevd kvalitet placerar vi oss återigen bland de fem toppleverantörerna i de två kategorierna verksamhetslösningar och konsulttjänster.

Fortsatt god utveckling
För första halvåret liksom för andra kvartalet har vi ökat resultat, marginal och omsättning jämfört med motsvarande perioder 2014. Då efterfrågan ligger i nivå med tidigare kvartal är det främst vår förmåga att snabbt agera som skapar en högre effektivitet i vår affär.

Den positiva utvecklingen i Sverige fortsätter för alla våra verksamheter. I Norge är resultatet stabilt och vi har en god lönsamhet. Den finländska verksamheten ger också detta kvartal ett positivt resultat. Trots att marknaden är mycket svag har vårt arbete med att bredda kundbasen gett resultat. Glädjande är att vi tagit ett par för oss viktiga avtal inom den offentliga sektorn, bland annat med Hansel, den finländska statens centrala upphandlingsmyndighet.

Högre effektivitet
Vi utvecklar Knowit genom att satsa där vi ser möjligheter i kombination med att genomföra åtgärder där verksamheten har en svag utveckling. Under kvartalet har vi fortsatt att effektivisera vår verksamhet.

Avvecklingen av vårt bolag i Västerås går enligt plan. I Stockholm har vi, förutom att minska vår overhead, stärkt försäljningen. Vi har också knutit Knowit Uppsala närmare Knowit Stockholm. På så sätt optimerar vi vår affär på de båda närliggande lokala marknaderna. Inte minst när det gäller försäljning och leveranser.

Inom vår Business Intelligence-verksamhet i Oslo, som visat svag utveckling, har vi valt att byta ut ledningen och minskat övertalighet.

Attraktiv arbetsplats
Universums undersökning, bland it-studenter i Finland, Norge och Sverige, om Nordens mest populära arbetsplats placerade Knowit bland de mest attraktiva bolagen. Knowit är känt som en bra arbetsplats som ger varje medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en miljö med hög kompetens och stimulerande uppdrag.

Föränderlig marknad
Vi har idag 1 150 specialister inom it, 450 inom design och digital som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och webblösningar samt 200 managementkonsulter. Deras förmåga att förstå kundernas verksamhet samt våra erbjudanden i gränssnittet mellan teknik, design
och verksamhetsstyrning ger affärer i den del av marknaden som växer snabbast.

Knowit verkar på en marknad i ständig utveckling med nya inköpsmönster, en förändrad konkurrenssituation och en ökad teknikmognad. Djup specialistkompetens, förståelse för våra kunders verksamhet och behov ger oss goda förutsättningar för fortsatt framgång. Tillsammans
tar vi vårt ansvar för att utveckla våra kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet.

Per Wallentin,
verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten här.

Till toppen