Delårsrapport januari - september 2014

Publicerad 22 okt 2014

Vi förbättrar resultat och omsättning jämfört med motsvarande kvartal 2013. I Sverige har förbättringen varit markant, på en oförändrad marknad. Samtliga verksamheter i Sverige visar en positiv utveckling. Störst förbättring visar Managementbolagen, våra regionala bolag i Malmö samt Design & Digital i Stockholm. I Norge är efterfrågan fortsatt stabil. Där fortsätter vi att utveckla våra positioner i främst Oslo och Stavanger.

I Finland är marknaden fortsatt svag med prispress och hård konkurrens. Den finländska verksamheten har fortsatt att gå med förlust under kvartalet. Detta beror främst på den svaga efterfrågan, men även på att vi genomfört åtgärdsprogram för att anpassa verksamheten till den minskande marknaden. Vår verksamhet inom erbjudandeområdet Design & Digital har det tuffast. Här arbetar vi med att både öka säljtrycket och att se över organisationen. Inom vårt testerbjudande har våra vidtagna åtgärder gett effekt, med ett flertal nya kunder och ett förbättrat resultat.

Jag är nöjd med den positiva utvecklingen i Sverige, stabiliteten i Norge och att vi lyckas, trots den svaga marknaden och dess utmaningar i Finland, göra ett bättre resultat jämfört med tredje kvartalet 2013. Men vi nöjer oss inte med det. Vi arbetar hårt med att förbättra vårt kassaflöde. Vi fortsätter att lägga fokus på att effektivisera vår försäljning, vår leverans och våra stödfunktioner, för att på bästa sätt möta nuvarande och kommande kundbehov.

Positionsförflyttning
Trenderna hos våra kunder är tydlig. Inköpen av tjänster görs allt oftare från kundernas linjeverksamhet, till exempel marknadsavdelningar eller affärskontor och ledningsgrupper. Denna trend är främst tydlig inom våra områden Management samt Design & Digital. Våra managementbolag har historiskt erbjudit tjänster i gränssnittet mellan teknik och affärsutveckling, men rör sig i snabb takt mot en position inriktad på affärsoch verksamhetsutveckling. Knowit går från att vara en renodlad it-konsult till ett affärsdrivet konsultbolag, där it ofta är en komponent i lösningen, men inte alltid den dominerande delen.

Nya affärsmöjligheter
Knowits filosofi att tidigt se och snabbt agera på förändringar i marknaden är mycket viktig för att skapa värde för kunder och ägare. Det nyligen etablerade Knowit Neolab i Bergen är ett bra exempel på detta. Knowit Neolab är verksamt i skärningspunkten mellan design, reklam, PR, webbutveckling och it, ett område där vi ser stora möjligheter framåt. Bolaget vänder sig till marknads- och kommunikationsavdelningar och erbjuder, förutom it-kompetens, kreativa tjänster
inom design, reklam och media. Våra andra bolag inom Design & Digital erbjuder i allt större utsträckning motsvarande tjänster. Jag känner stor tillförsikt till vår förmåga att med
samverkande specialistenheter såväl driva, som att anpassa oss efter kundernas behov och marknadens krav. Knowit är ett bolag som utvecklar kundernas affärer på ett nytt sätt. Och skapar nya affärsmöjligheter i en snabbrörlig, komplex miljö.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten

Till toppen